Pozwól wyszukiwarce na obsługę cookies

Poziom Listków Bocznych

SLL - SideLobe Level - oznacza poziom listków bocznych

Od 2004 roku, kiedy została zaprojektowana w Elboxrf pierwsza antena WiFi z tą ważną cechą, wszystkie anteny TetraAnt mające poprawione w ten sposób charakterystyki promieniowania, mają w nazwie RSLL. Prezentacja poniżej.

Prezentacja R SLL. Antena zaprojektowana lub wykonana nieprawidłowo | Elboxrf
Charakterystyka anteny o niskiej jakości - błędnie zaprojektowanej i wykonanej.

Prezentacja R SLL. Antena zaprojektowana i wykonana poprawnie | Elboxrf
Symetryczna charakterystyka anteny poprawnie zaprojektowanej. Poziom listków bocznych ok. 14 dB poniżej poziomu wiązki głównej. Każda łata promieniująca jest zasilana w fazie i z tą samą amplitudą.

Prezentacja R SLL. Antena R SLL | Elboxrf
Charakterystyka anteny Low SLL. Jest symetryczna, a poziom listków bocznych jest wytłumiony lepiej niż 20 dB poniżej poziomu wiązki głównej. Łaty pobudzane w tej samej fazie, ale z inną amplitudą.

Animacja R SLL | Elboxrf
Animacja Low SLL.

Skąd pochodzą te zakłócenia ?

Ponieważ antena pracuje w rzeczywistym zakłóconym środowisku, odbiera - oprócz sygnału pożądanego - wiele innych sygnałów pochodzenia naturalnego i sztucznego: szum termiczny ziemi, szumy kosmiczne, pochodzący ze Słońca, szerokopasmowe szumy oświetleniowych lamp wyładowczych, iskrzenia sieci trakcyjnych, upływy na izolatorach sieci energetycznych w.n. czy wreszcie sygnały w.cz. pochodzące z obcych sieci WiFi.

Zatem sygnał mikrofalowy doprowadzony z anteny do urządzenia odbiorczego zawiera wiele niepożądanych składowych, pogarszających jakość pracy łącza radiowego.

Jak je zmniejszyć ?

Zakłócenia odbierane są z kierunków maksymalnego zysku anteny - czyli tam, gdzie skierowane są: wiązka główna i listki boczne charakterystyki, które stanowią jak gdyby dodatkowe anteny skierowane w innych kierunkach niż wiązka główna.

Szumy i zakłócenia pochodzące z kierunków wiązki głównej możemy kontrolować (ograniczać) przez zmniejszenie szerokości wiązki głównej, stosując anteny o większym zysku, natomiast pochodzące z innych kierunków, tylko poprzez ograniczenie wielkości listków bocznych.

Anteny mikropaskowe z ograniczonym poziomem listków bocznych - TetraAnt RSLL

W poprawnie zaprojektowanych antenach listki boczne są ograniczone do około -13 dB w stosunku do wiązki głównej. W antenach TetraAnt RSLL, listki boczne są stłumione nie mniej niż o 20 dB. Oznacza to, że antena RSLL, odbiera znacznie mniej zakłóceń i niepożądanych sygnałów z "obcych" sieci WLAN, niż inne standardowe anteny.

Wynikiem jest polepszenie warunków pracy karty WLAN i mniejsza stopa błędów, stąd wysoka przepustowość łączy w których stosowane sa anteny TetraAnt RSLL.

W 2004 w Elboxrf opracowaliśmy metodę projektowania struktury mikropaskowej z podziałem mocy i stosujemy tę technologię R SLL w antenach mikropaskowych przenosząc efektywność działania sieci mikrofalowych na wyższy poziom w porównaniu do standardowych rozwiązań na rynku.

Anteny sektorowe i panelowe Elboxrf z ograniczonym poziomem listków bocznych SLL: