Pozwól wyszukiwarce na obsługę cookies

Dopasowanie impedancyjne

VSWR, niedopasowanie, straty odbiciowe

Rysunki przedstawiają relację:

 

  • pomiędzy VSWR i niedopasowaniem wyrażonym w dB

Powiązanie wartości VSWR z niedopasowaniem impedancyjnym. Copyright Elboxrf 2017

 

  • pomiędzy VSWR i stratami odbiciowymi wyrażonymi w dB

Powiązanie wartości VSWR ze stratami odbiciowymi. Copyright Elboxrf 2017

Przykład 1 - antena jednopolaryzacyjna

Poniżej pokazano wyniki pomiarów anteny TetraAnt 2 14 35. Antena została podłączona do analizatora, w celu zbadania dopasowania impedancyjnego.

TetraAnt 2 14 35 - pomiar dopasowania impedancyjnego w dB. Copyright Elboxrf 2017

Niedopasowanie wynosi około:
-10.6 dB przy 2.40 GHz, początek pasma pracy
-23.7 dB przy 2.45 GHz, środek pasma pracy
-9.9 dB przy 2.50 GHz, koniec pasma

 

Jak widzimy z pomiarów pokazanych poniżej, odpowiada to wartościom:

- VSWR = 1.83 przy 2.40 GHz
- VSWR = 1.14 przy 2.45 GHz
- VSWR = 1.94 przy 2.50 GHz

TetraAnt 2 14 35 - pomiar dopasowania impedancyjnego VSWR. Copyright Elboxrf 2017

Z drugiego zamieszczonego wykresu możemy odczytać straty w zysku anteny wynikające z niedopasowania.
- dla 2.40 GHz straty te wynoszą około 0.45 dB
- dla 2.45 GHz straty te są mniejsze niż 0.01 dB
- dla 2.50 GHz, straty odbiciowe wynoszą około 0.5 dB

Przykład 2 - antena wielopolaryzacyjna

Poniżej pokazano wyniki pomiarów anteny TetraAnt 5 60 18 XHV. Ponieważ analizator sieci jest w stanie wykonać i wyświetlić 4 jednoczesne pomiary, ekran jest podzielony na 4 części, z których każda odpowiada dopasowaniu impedancyjnemu konkretnego złącza.

Przykład pomiaru dopasowania impedanyjnego dla anteny wielopolaryzacyjnej Copyright Elboxrf 2017

Czerwona pozioma linia wskazuje na wartość VSWR=2.0 W przypadku takiego niedopasowania, straty odbiciowe wynoszą 0.5 dB. Wartości VSWR poniżej 2.0 są uznawane za dobre dopasowanie.