Pozwól wyszukiwarce na obsługę cookies

Historia

1995 - aktywny znacznik RFID

 • Elboxrf otrzymał zlecenie od Akademii Górniczo - Hutniczej na opracowanie i produkcję Radiowego Systemu Poszukiwania Górników.

 • Podczas prac badawczych, Elboxrf opracował oryginalną metodę śledzenia aktywnych znaczników. W swojej podstawowej wersji system zawierał do 255 miniaturowych nadajników radiowych, anten mikropaskowych ze zintegrowanymi przedwzmacniaczami w.cz., i 5 - procesorową jednostką kontrolną z odbiornikami w.cz.

 • System pracował w pasmie ISM 433MHz i był z sukcesem przetestowany w eksperymentalnej kopalni w symulowanych warunkach zagrożenia. Poniżej aktywny znacznik w.cz. i część jednostki sterującej.

 

Radiowy, aktywny znacznik RFID 433 MHz - 1995, Elboxrf

Radiowy, aktywny znacznik RFID, strona 1

Ten super miniaturowy nadajnik zapewniał nie mniej niż + 10 dBm mocy wyjściowej w pasmie 433 MHz, przy napięciu baterii 2.5 - 3.5V. Częstotliwość robocza była stabilizowana rezonatorem na fali powierzchniowj - układ widoczny w prawym, górnym rogu.

Na PCB: mikrokontroler PIC16C54 firmy MICROCHIP, układ scalony MRF2006 firmy HEWLETT-PACKARD i rezonator fali powierzchniowej z firmy RFM. Średni pobór mocy wynosił ok. 2 mA.

 

Radiowy, aktywny znacznik RFID - 1995, Elboxrf

Radiowy, aktywny znacznik RFID, strona 2

Cały nadajnik był zahermetyzowany w żywicy epoksydowej i dokładnie zaekranowany - poza anteną.

 

Nadajnik z dołączoną anteną helikalną na 433 MHz - aktywny znacznik RFID - 1995, Elboxrf

Nadajnik z dołączoną anteną helikalną na 433 MHz.

 

Główna jednostka sterująca - aktywny znacznik RFID 433 MHz - 1995, Elboxrf

Główna jednostka sterująca.

Dodatkowy piąty procesor był umieszczony na płycie w.cz. Przeznaczony był do wstępnej obróbki sygnałów odbieranych przez odbiornik w.cz.

MICROCHIP is a registered trademark of Microchip Technology Inc. HEWLETT-PACKARD is a registered trademark of Hewlett-Packard Co., then Agilent Technologies, Inc., now Keysight. RFM is a registered trademark of RF Monolithics, Inc.

 

1994 - opracowaliśmy miniaturowe skramblery (kodery) głosowe

 • Elboxrf otrzymał zamówienie na opracowanie i produkcję skramblerów głosowych podłączanych do gotowych, ręcznych radiotelefonów. Po kilku miesiącach pracy został opracowany cały zestaw programowalnych skramblerów.

 • Najbardziej zaawansowany miał wymiary 43x22x6.5mm. Elementy były umieszczone na dwustronnej płytce PCB. Skrambler składał się z: kodeka głosu, modemu, EEPROM-u, stabilizatora DC, mikrokontrolera i złącza programującego.

 • Prawdziwym problemem było opracowanie sekwencji kodującej i algorytmu synchronizacji. W rezultacie transmisja głosowa była niezniekształcona (po rozkodowaniu), w połączeniu z bardzo wysoką ochroną transmisji głosowej przed podsłuchem.

 • Synchronizacja - radiotelefony są zazwyczaj klasy semi-duplex - była tak szybka, że użytkownicy nie zauważali momentu zakodowania transmisji. Praca nad skramblerem była bardzo ważna dla następnych projektów wykonywanych w Elboxrf.

 • Do synchronizacji zastosowano kody pseudo-szumowe. Widmo częstotliwościowe takich kodów jest podobne do widma szumu - bogata literatura na ten temat była i jest ogólnie dostępna.

 • Opracowaliśmy także CODE-a-PHONE, dwukierunkowy (full-duplex) skrambler głosowy dla telefonów stacjonarnych.

 

Wymiary zewnętrzne skramblera - radiotelefoniczny koder mowy - 1994, Elboxrf

Skrambler

Jak widać, cała jednostka była bardzo mała: 42.8 x 21.5 x 6.5 mm. Mieściła się praktycznie w każym, uwcześnie dostępnym ręcznym radiotelefonie

 

Widok montażowy skramblera głosowego - radiotelefoniczny koder mowy - 1994, Elboxrf

Widok płytki drukowanej - strona 1

 

Skrambler radiowy, część analogowa - radiotelefoniczny koder mowy - 1994, Elboxrf

Widok na płytkę drukowaną - strona 2

 

Schemat ideowy skramblera głosowego - radiotelefoniczny koder mowy - 1994, Elboxrf

Schemat ideowy skramblera głosowego

 

Instrukcja montażowa - radiotelefoniczny koder mowy - 1994, Elboxrf

Instrukcja podłączenia skramblera głosowego do radiotelefonu

Ten skrambler był półdupeksowy jak większość ręcznych radiotelefonów. Przycisk "push-to-talk" był zastosowany do przełączenia układu skramblera. Zwory służyły do zmiany wzmocnienia toru RX / TX - umożliwiały przez to dostosowanie kodera mowy do jakiegokolwiek radiotelefonu

 

Przenośny skrambler telefoniczny - koder mowy - 1994, Elboxrf

Pełno-dupleksowy skrambler telefoniczny.

Uwagę zwraca przycisk "CODE". Naciśnięcie go w czasie rozmowy przez któregokolwiek z rozmówców, niezauważalnie i natychmiastowo kodowało konwersację. Przełącznik widoczny poniżej, służył do ustawienia poziomu kodowania - niski / wysoki. Urządzenie było przenośne i mogło być podłączone do jakiegokolwiek - nowoczesnego - aparatu telefonicznego. Jedynym wymogiem była możliwość odłączenia "sluchawki"

 

Widok wnętrza skramblera telefonicznego - 1994, Elboxrf

... po zdjęciu pokrywy

Moduły są umieszczone jeden na drugim; logika i modem fsk.

 

Odłączone moduły miniaturowego skramblera telefonicznego - 1994, Elboxrf

Miniaturowy skrambler telefoniczny

Widoczne obydwa moduły. Elementy zabezpieczone żywicą, to: mikrokontroler ST6220 firmy SGS-THOMSON i dwa układy kodujące - PCD4440 firmy PHILIPS.

 

Części składowe skramblera telefonicznego - 1994, Elboxrf

Inny widok na miniaturowy skrambler telefoniczny

Przycisk widoczny na środku PCB aktywował skrambler w dowolnym momencie rozmowy telefonicznej - skrambler rozmówcy aktywował się automatycznie. Po prawej - LED-y sygnalizacyjne..

SGS-THOMSON is a registered trademark of SGS-Thomson Microelectronics; now STMicroelectronics. PHILIPS is a registered trademark of Royal Philips Electronics N.V.

 

Schemat ideowy pełno-dupleksowego, miniaturowego telefonicznego kodera mowy - 1994, Elboxrf

Schemat ideowy pełno-dupleksowego, miniaturowego telefonicznego kodera mowy

SGS-THOMSON is a registered trademark of SGS-Thomson Microelectronics; now STMicroelectronics. PHILIPS is a registered trademark of Royal Philips Electronics N.V.

 

1993, Maj - na podstawie kontraktu z Komitetem Badań Naukowych

 • - No. 0575/C.S5-8/93 - Elbox opracował system przywoławczy (PAGING) składający się z niewielkiej, mikroprocesorowej jednostki sterującej, wzmacniacza w.cz. i numerycznego, jednokierunkowego odbiornika przywoławczego - PAGERA. Prace zostały ukończone w kwietniu 1994.

 

1993 - Odbiornik przywoławczy - PAGER

 • Po dwóch latach przygotowań opracowaliśmy w Elbox kilka prototypów odbiorników przywoławczych

 • Skonstruowaliśmy różne typy odbiorników - superheterodynowy, z przesuniętym IF, i z ZERO-IF.

 • Testowane były różne typy anten - pętlowa, pętlowa na druku, ferrytowa antena z jednozwojową cewką o wysokiej dobroci, i różne rodzaje wyświetlacza

 • Wszystkie pagery były zaprojektowane dla pasma 160 MHz.

 • W 1999 bedzie gotowy (opisany powyżej) zaawansowany alfanumeryczny pager dla wielkoobszarowego systemu przywoławczego

Superheterodynowy odbiornik z dwiema częstotliwościami podnośnymi - 1993, Elboxrf

Superheterodynowy odbiornik z dwiema częstotliwościami pośrednimi

Pierwsza 21.4 MHz, druga 455 kHz. (Filtr 455 kHz usuniety). Konstrukcja bazowała na układzie MC3367 firmy MOTOROLA.

 

Widok odbiornika od spodu - 1993, Elboxrf

Wnętrze detektora.

Uwagę zwraca antena pętlowa, przedwzmacniacz w.cz. i klucz DC do włączania IC.

 

Odbiornik radiowy na 160 MHz z zerową częstotliwością pośrednią: ZERO IF - 1993, Elboxrf

Inna koncepcja części radiowej - ZERO - IF

Z powodu samo - odbioru (oscylator miał ta samą częstotliwość pracy co odbierany sygnał), antena pętlowa umieszczona jest możliwie daleko od oscylatora. Odbiornik bazował na układzie scalonym FSK SL6609 firmy GEC PLESSEY.

 

Widok z przodu odbiornika ZERO IF - 1993, Elboxrf

Widok z przodu odbiornika ZERO IF

Przedwzmacniacz w.cz., układ scalony i lokalny oscylator. Pod spodem rezonator kwarcowy.

 

Jednostka kontrolna odbiornika przywoławczego (PAGER) z dwoma mikroprocesorami. - 1993, Elboxrf

Jednostka kontrolna z dwoma mikroprocesorami.

Jeden z nich dekodował wiadomość, drugi obsługiwał przyciski, wibrator, brzęczyk i żarówkę. W tej szczególnej płytce kontrolery są usunięte. W prawym, dolnym rogu - przetwornica DC-DC. Ten pager nie miał wyświetlacza. Zastosowane układy: mikrokontroler ST6220 firmy SGS-THOMSON.

 

Pozostałe elementy Pagera - 1993, Elboxrf

Pozostałe elementy

w dolnym lewym rogu widoczne dwa duże kondensatory tantalowe zamontowane bezpośrednio pod układem przetwornicy. Była to jedyna metoda eliminacji zakłóceń (bogate w harmoniczne przebiegi w przetwornicy DC-DC). Płytka radiowa zamocowana od góry (niewidoczna na zdjęciu) - table 1/fig. 1&2. PCB była zaprojektowana z dużą powierzchnią masy; pozostałe ścieżki są stałoprądowe.

 

Zestaw ewaluacyjny PAGERA zaprojektowany i wykonany w ELBOX - 1993, Elboxrf

Zestaw ewaluacyjny

Zaprojektowany i wykonany w firmie, dla kontroli układu sterownika LCD PCF8866 i samego LCD, dla pagera alfanumerycznego używającego 7-segmentowy, 8-znakowy LCD. Wyświetlacz symulował litery alfabetu. PCF8866 firmy PHILIPS.

 

Zmontowany LCD i kontroler - HD66702 firmy Hitachi - 1993, Elboxrf

Zmontowany LCD i kontroler

Kontroler ten był prawdopodobnie pierwszym dostępnym matrycowym 5x7 i 5x10 kontrolerem/sterownikiem - styczeń 1992. Próbkę otrzymaliśmy z Japonii; wkrótce odwiedzili nas przedstawiciele firmy Hitachi - jak tłumaczyli, Elbox był pierwszą firma w Europie która zastosowała te sterowniki. Kontroler był lutowany ręcznie zwykłą lutownicą Weller.

 

Zmontowany LCD i kontroler - HD66702 firmy Hitachi. Strona spodnia - 1993, Elboxrf

Zmontowany LCD i kontroler.

Strona spodnia płyty kontrolera wyświetlacza LCD.

PHILIPS is a registered trademark of Royal Philips Electronics N.V.
HITACHI is a registered trademark of Hitachi, Ltd.

 

1989 - Ultradźwiękowy detektor ruchu

 • Ultradźwiękowy detektor ruchu zaprojektowany do systemów antywłamaniowych.

 • Z powodu braku odpowiedniej obudowy, została zaprojektowana i wykonana forma wtryskowa.

 • Poliwęglanowa obudowa plastikowa składała się z 2 takich samych elementów

 • Odpowiedni materiał do formowania wtryskowego był sprowadzany - z wielkim trudem - z Holandii.

Widok ultradźwiękowego detektora ruchu - 1989, Elboxrf

Ultradźwiękowy Detektor Ruchu

Czarna część to porowata pokrywa. Ponieważ musiała być "przezroczysta" dla ultradźwięków, poszukiwanie odpowiedniego materiału zajęło dużo czasu.

 

Widok wewnętrzny ultradźwiękowego detektora ruchu - 1989, Elboxrf

Wnętrze detektora.

Ta ostatnia wersja była wyposażona w wiele użytecznych funkcji: test ruchu, przełączniki czułości i zakresu oraz monitor zakłóceń z pamięcią.

 

Charakterystyka czułości sensora ruchu - 1989, Elboxrf

Sensor był dobrze scharakteryzowany

Pomierzona w komorze bezechowej AGH charakterystyka intensywności emisji ultradźwiękowej. Pomiary wykonane zestawem Bruel & Kjaer.

 

Strona elementów płytki drukowanej sensora ruchu - 1989, Elboxrf

Strona elementów.

Dwa przetworniki, dwa LED-y i pozostałe elementy

 

1985 - Czerwiec - koder SECAM do minikomputera SINCLAIR

 • Bardzo prosty i skuteczny sposób poszerzenia możliwości znanych komputerów SINCLAIR ZX SPECTRUM i SPECTRUM+

 • ZX SPECTRUM był przystosowany do pracy w systemie PAL, przez co obraz w odbiornikach TV kolorowej SECAM był czarno-biały

 • Po zamontowaniu kodera użytkownicy tych popularnych mikrokomputerów mogli oglądać obraz w kolorze!

 • Wkrótce z powodu ogromnej popularności systemu VHS, Elbox zaprojektował i wprowadził do produkcji dekodery PAL do wszystkich dostępnych na rynku odbiorników telewizji kolorowej systemu SECAM

 • Jednym z nich był RUBIN 704 - bardzo popularny w owym czasie odbiornik telewizji kolorowej

Schemat ideowy - koder SECAM do mikrokomputerów SINCLAIR - 1985, Elboxrf

Schemat ideowy kodera SECAM do osobistych komputerów Sinclair ZX i SPECTRUM / SPECTRUM+.

(Sinclair ZX SPECTRUM i Sinclair ZX SPECTRUM+ są znakami towarowymi AMSTRAD Plc.)

 

Sposób połączenia kodera SECAM do płytki drukowanej ZX SPECTRUM - 1985, Elboxrf

Ten oryginalny szkic, pokazuje sposób połączenia kodera SECAM do płytki drukowanej ZX SPECTRUM

 

1984 - Generator obrazów testowych Microbox SG

 • Wprowadzony został zaawansowany MICROBOX - generator obrazów testowych.

 • Podnośne koloru były stabilizowane rezonatorami kwarcowymi przez przełączany układ pętli PLL (Phase-Locked Loop); w wyniku czego pasy kolorowe na ekranie telewizyjnym miały zawsze ten sam i zgodny ze specyfikacją kolor, bez względu na starzenie i zmiany temperatury.

 • Do końca roku generator został wyposażony w koder PAL i dodatkowe obwody do generacji sekwencji BRUCH-a zapewniającą taka samą fazę znaczników koloru na końcu każdego półobrazu. Polepszało to warunki pracy dekodera PAL w odbiornikach TVC (pętli fazowej)

 • MICROBOX był wypozażony w modulator VHF/UHF. Cały generator był przenośny i miał wymiary 24x11x5cm.

Schemat ideowy - koder PAL/NTSC 4.43 MHz - 1984, Elboxrf

Schemat ideowy - koder PAL/NTSC 4.43 MHz

 

Sekwencja Bruch-a - 1984, Elboxrf

Cyfrowy przebieg sekwencji Bruch-a

Zanim narzędzia do wspomagania komputerowego stały się popularne, przed zaprojektowaniem obwodu logicznego należało rozrysować przebiegi cyfrowe. Na zdjęciu zależności czasowe pełnej sekwencji Bruch-a, dla 4 ramek (pól) obrazu telewizyjnego systemu PAL

 

Schemat ideowy generatora sekwencji Bruch-a, w generatorze obrazów kontrolnych PAL - 1984, Elboxrf

Schemat ideowy generatora sekwencji Bruch-a

Układ ten był częścią generatora obrazów testowych MICROBOX SG i realizizował przebieg pokazany powyżej

 

Liniowość generatora podnośnych SECAM - 1984, Elboxrf

Charakterystyka liniowości VCO

Czerwone linie oznaczają dopuszczalne odchyłki liniowości generatora podnośnych SECAM.

Długa prosta linia jest idealną charakterystyką VCO. Lekko zniekształcona to rzeczywista charakterystyka f/v VCO.

Na osi Y częstotliwość w kHz (3400 do 5200), oś X - napięcie w V (1.5 do 3.5). Całość wykreślona na papierze milimetrowym.

 

Schemat generatora VCO podnośnych SECAM o dużej liniowości - 1984, Elboxrf

Generator podnośnych VCO

Dla zachowania wysokiej jakości kodera SECAM było niezbędne opracowanie generatora VCO o dużej liniowości.

Po kilku eksperymentach znalezione rozwiązanie okazało się proste i skuteczne.

Natomiast pobór mocy przez układ był dramatycznie wysoki ... 54 mA przy 5V!

 

1982 - Została założona firma Elbox

 • Po kilku miesiącach pracy został opracowany prototyp generatora sygnałów testowych SECAM. Ta wczesna wersja miała wyjście wizyjne i prosty modulator VHF, dostrojony do jednego, niskiego kanału telewizyjnego.
   
 • Podnośne koloru były niestabilizowane.

Schemat blokowy generatora obrazów kontrolnych systemu SECAM - Microbox - 1982 Elboxrf

Schemat blokowy generatora pasów kontrolnych systemu SECAM

Cyfry w kółkach wskazują na przebiegi pokazane na zdjęciach poniżej.

 

Przebiegi oscyloskopowe - generator obrazów kontrolnych systemu SECAM - 1982, Elboxrf

Przebiegi oscyloskopowe w różnych punktach układu generatora

Rzeczywiste przebiegi sfotografowane z zachowanej instrukcji obsługi generatora MICROBOX (nazwa handlowa).

Chyba tylko historycy techniki rozpoznają te przebiegi, system telewizji kolorowej SECAM został wyparty przez systemy telewizji cyfrowej.

 

Przebiegi w torze chrominancji i luminancji - generator SECAM - 1982, Elboxrf

Przebiegi oscyloskopowe toru chrominancji

Dobrze widoczne przebiegi podnośnych koloru i luminancji.

 

Przebiegi oscyloskopowe m.cz i w.cz generatora obrazów kontrolnych SECAM - 1982, Elboxrf

Przebiegi oscyloskopowe na wyjściach generatora: wyjście m.cz. oraz w.cz.