Pozwól wyszukiwarce na obsługę cookies

Ochrona Danych

Elboxrf - Ochrona Danych

1. Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elboxrf Przemysław Fert; 32-300 Olkusz, ul. Kocjana 5, e-mail: biuro@elboxrf.com
Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

3. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu: firmy księgowe oraz firmy kurierskie, świadczące usługi transportowe. Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie, było konieczne w celu wykonania umowy.

4. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z Elboxrf Przemysław Fert, wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1, f RODO, w celach archiwalnych. Elboxrf Przemysław Fert gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.