Pozwól wyszukiwarce na obsługę cookies

Prawo Autorskie

Copyright © Elboxrf. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • Wszelkie elementy niniejszego serwisu internetowego, w tym także użyte w nim informacje, rozwiązania techniczne, nazwy produktów, znaki towarowe, symbole, grafiki i specyficzne rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie (layout) https://elboxrf.com - są wyłączną własnością Pana Przemysława Fert, przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą Elboxrf z siedzibą w Olkuszu (Firma Elboxrf Prcision Antennas). Elementy te chronione są prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób lub kopiowane przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ELBOXRF.
   
 • Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym serwisie, stanowią własność firmy Elboxrf i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.
   
 • Wszystkie rozwiązania techniczne, wzory zdobnicze i użytkowe opisane w niniejszym serwisie są zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi i są chronione przepisami prawa, w tym również ustawy prawo własności przemysłowej. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób, kopiowanie, naśladowanie bądź odwzorowywanie, odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą firmy Elboxrf.
   
 • Powyższe działania dokonane bez wymaganej zgody stanowią działanie bezprawne i ścigane będą w ramach obowiązującego porządku prawnego na drodze karnej oraz cywilnej.
   
 • ELBOXRF zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie technicznych i elektrycznych modyfikacji swoich produktów bez wcześniejszego powadomienia i do nie wprowadzania takich zmian do wcześniej dostarczonych produktów.
   
 • Wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień opublikowania serwisu internetowego. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie. ELBOXRF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji podanych w serwisie.
   
 • ELBOXRF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu, jak również za nieprawidłowe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Projekt i wykonanie: Elboxrf Precision Antennas