Pozwól wyszukiwarce na obsługę cookies

Anteny sektorowe mimo PRO

TetraAnt Pro MIMO XHV - seria 3 zaawansowanych anten sektorowych MIMO

3 modele bazowych anten sektorowych wprowadzonych do produkcji w 2015 roku. Komplementarną do TetraAnt 5 60 18 XHV jest antena panelowa TetraAnt 5 19 20 XHV RSLL ze zredukowanym poziomem listków bocznych.

Wyróżniające cechy

  • bardzo dobry współczynnik dopasowania do 50 omów (standardowa impedancja urządzeń w.cz.)
  • wysoki rzeczywisty zysk, uwzględniający wszystkie straty
  • jednorodność charakterystyk dla różnych polaryzacji i częstotliwości
  • świetne odseparowanie złączy
  • elektryczne pochylenie anteny ograniczające zniekształcenia charakterystyki promieniowania
  • anteny te oferują jakość elektryczną anten stosowanych w stacjach bazowych telefonii komórkowej, przy ułamku ich ceny.

Na stronie produktu są przedstawione wyczerpujące i dokładne charakterystyki anten.

Strona internetowa produktów

TetraAnt Pro mimo XHV
  • 4x4 MIMO             TetraAnt Pro 5 60 18 XHV
  • 2x2 MIMO             TetraAnt Pro 5 60 18 HV
  • 2x2 MIMO Slant   TetraAnt Pro 5 60 18 X